Powered by Smartsupp
Menu

Damian Wilpert - Wystąpienia publiczne, Prowadzenie imprez, konferansjer

 
 

Aktywne słuchanie

„Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili”- Sokrates

Aktywne słuchanie jest ważne w każdej części życia, z natury ludzie lubią więcej mówić niż słuchać, nie przerywaj rozmówcom, pozwoli to na dowiedzenie się czego Twoi klienci potrzebują, kiedy zadamy pytanie i przerywamy kolejnym pytaniem wtedy możemy mówić o braku zdolności słuchania.

Do techniki aktywnego słuchania zalicza się:

- odzwierciedlenie
- udzielanie zachęt
- parafrazowanie
- dowartościowanie
- zadawanie pytań otwartych
- podsumowanie

ODZWIERCIEDLANIE - dostosowanie się do osoby z którą rozmawiamy do jej odczuć i nastrojów po to by ją lepiej zrozumieć, upodobnianie się do rozmówcy przez zbliżone zachowanie: mowa ciała, głosu i języka, sposób siedzenia, utrzymania wzroku w kierunku mówiącego.

UDZIELANIE ZACHĘT- zachęty powinny pozwolić drugiej osobie do wypowiedzi i potwierdzać, że jest słuchana, poprzez potakiwanie i uśmiech.

PARAFRAZOWANIE- powtórzenie sensu wypowiedzi naszego rozmówcy własnymi słowami lub powielenie słów wypowiedzianych.

DOWARTOŚCIOWANIE - okazanie drugiej osobie, że jest dla nas ważna, docenienie wysiłków rozmówcy „Doceniam twoją aktywność”

ZADAWANIE PYTAŃ OTWARTYCH

PODSUMOWANIE – pozwala nam na dobre zakończenie rozmowy. 

Damian Wilpert
Trener wystąpień publicznych i sprzedaży 
Agencja Reklamowa