Menu

Damian Wilpert - Wystąpienia publiczne, Prowadzenie imprez, konferansjer

 
 

Konsultacje indywidualne

Konsultacja indywidualna ma na celu pomoc w rozwijaniu kompetencji osobistych, przydatnych w życiu prywatnym i zawodowym i wpływającym na efektywność osobistą.

Konsultacje indywidualne to jednorazowa rozmowa z klientem bądź seria spotkań z jasno określonymi celami.


Indywidualne spotkania pozwalają na określenie kierunku, dopasowanie stylu działania i rozwiązań do typu osobowości. 


Pomaga w poprawie aktualnej sytuacji i w rozwiązywaniu bieżących lub zapobieganiu przyszłym problemom.Dla kogo:

 
■ osób chcących określić i zrealizować swoje cele ( prywatne i zawodowe )

■ chcących pracować nad rozwojem kompetencji

■ chcących wprowadzić nowe rozwiązania

■ podejmujących nowe przedsięwzięcia

■ chcących podnieść efektywność osobistą

Damian Wilpert